BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

2009-11-01

broken stars


Šiandien žemė, rodos, apsiklojusi kažkuo šviesiu ir šiltu. Tas kažkas palietė ne tik kapus, tačiau ir žmones, nors ir ne visus. Matyt, dėl to šiandien visos mano matytos pardavėjos buvo tokios mielos, šypsojosi ir net linkėjo geros dienos (o ką jau kalbėti apie tai, kad gavau čekį!). Šiaip ar taip, noriu kalbėti ne apie pardavėjas, o apie kapines (argi ne banalu?). Man viskas skamba žodžiai "fakes around". Kokie jie velniškai teisingi dabar atrodo. Kokia virtinė žmonių šiandien rikiuojasi prie kapinių, eilėse prie visokių iš eglišakių pintų kašučių ir žvakučių, kone varžydamiesi, kas padės ant savo giminės kapo daugiau ir brangesnių žvakių. Arba, kad dauguma suvažiuoja ant giminių kapinių, tikėdamiesi ten sutikti senai matytą giminę ir gerai pramankštinti liežuvį, pasakojant, kaip uikiai tau sekasi ir jog atrodai sustorėjusi.
Man taip graudžiai juokinga, jog šalia kapo, nukloto žvakutėmis, stovi kitas kapas, kuriame nedega nė menkiausia žvakelė, neguli nė skurdžiausia gėlytė. Per "varžybas" kažkas pamiršo duoti idėją uždegti nors mažiausią žvakelę ant tuščio kapelio tam, kad sušildytų ten bešąlančią vėlę, atėjusę apraudoti savo irstančio kūno. Šiandien aš palikau savo žvakelę, skirtą proseneliams, ant to vienišo kapo, tikėdamasi, kad nuo jos skleidžiamos liepsnelės sušils ir to žmogaus dvasia. Palikau ją su viltimi, kad nedaug beliko kapų, ant kurių nebūtų jokios nors menkutę švieselę skleidžiančios žvakės.
Mirgančios tamsoje liepsnelės primena žvaigždes nakties danguje. Vaikštant tarp paprastai niūrių kapų šiandien atrodė, jog dangus nusileido tiek, jog galėjai juo žingsniuoti, liesdamas skilusių žvaigždių daleles. Tarp tos šiurkščios vienatvės (nesvarbu, kad žmonių buvo pulkas, juk jie vis tiek tik atlikinėjo pareigą maldami liežuviais) vyravusios savo neprieinamoje kapinių ramybėje aš panorėjau prisiekti, jog sugebėsiu savo niekinga individo egzistencija padaryti kažką didingo, bet neprižadėjau, tikėdama savo banaliu bejėgiškumu.

2 pastebėjimai:

Sandra rašė...

kilnus poelgis. o ta nuotrauka, daryta tavo ar traukta iš interneto?

Laura rašė...

iš interneto.